WARDI, M.; ISMAIL, I.; MAKKI, A. Perbandingan Pendidikan; Pemahaman Simbolis Dan Substantif PAI Di Madrasah Dan PAI Di Sekolah Umum. Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, v. 4, n. 1, p. 23-33, 7 mar. 2019.