Editorial Chief

Afif Zamroni Institut Pesantren Kh Abdul Chalim

Editorial Board

Muhammad Anas Ma`arif Institut Pesantren Kh Abdul Chalim (ORCID)

Eka Rizki Amalia Institut Pesantren Kh Abdul Chalim

Fadly Usman Universitas Brawijaya

Hari Prasetyo Institut Uluwiyah Mojokerto

Hussein Aziz Universitas Islam Negeri Surabaya

Muhammad Fahmi Hidayatullah Universitas Islam Malang

Nurul Aisyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta