Peer Reviewers

Peer Reviewers

Ahmad Makki Hasan, UIN Maulana Malik Ibrahim.

Umi Hanifah, UIN Sunan Ampel.

M. Zaini Miftah, IAIN Palangka Raya.

Eva Lathifah Fauzia, UIN Sunan Gunung Djati.

Nuril Mufidah, UIN Maulana Malik Ibrahim.

Septiana Wandira, IAI An Nur Lampung.

Hikmah, STAI Nurul Hikmah Meranti

Mardhiana Jamal, STAI AL-GAZALI.

Akhyat Hilmi, Student in The University of Adelaide.