Peer Reviewers

Peer Reviewers

 

Ahmad Makki Hasan, UIN Maulana Malik Ibrahim.

Umi Hanifah, UIN Sunan Ampel.

M. Zaini Miftah, IAIN Palangka Raya.

Hikmah, STAI Nurul Hikmah Meranti

Mardhiana Jamal, STAI AL-GAZALI.

Akhyat Hilmi, Student in The University of Adelaide.