Nihayah, I. (2018) “Pengembangan Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Akselerasi di SMAN 5 Surabaya”, Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), pp. 312-323. doi: 10.31538/nzh.v1i2.88.